ผลไม้

เรื่องน่ารู้ของผลไม้

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

ภาพวาดลายไทย

 

 

ภาพวาดลายไทย

การวาดภาพหรือการวาดเขียนเป็นกระบวนการนำเส้นมาสร้างสรรค์ รวมประกอบให้เป็นรูปร่างรูปทรง โดยยังไม่ต้องถึงขั้นการระบายสี  ดังนั้นการวาดภาพการวาดเขียนหรือการเขียนภาพจึงถือเป็นกระบวนการเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ ซึ่งจะเห็นได้จากการใช้เส้นวาดแสดงรูปร่างก่อนเสมอทั้งในการแรเงาและการระบายสี แม้ในบางครั้งการระบายสีอาจไม่ต้องร่างเส้นก่อนก็ตาม แต่การวาดเป็นเส้นก็ยังมีความสำคัญกับการวาดเขียนหรือวาดภาพอยู่มาก ซึ่งการวาดลายไทยก็เหมือนกันจะต้องมีการออกแบบในลักษณะเส้นบางๆก่อน ซึ่งวันนี้เรามาทำความรู้จักกับลายไทยกันครับว่ามีที่มาอย่างไรและเขาวาดกันอย่างไร

การเขียนภาพลายไทยนี้มีมาตั้งแต่โบราณ ผู้เขียนภาพลายไทยในกาลก่อนมีความรู้สึกนึกคิด ตามสิ่งที่เกิด ขึ้นตามธรรมชาติ แล้วนำมาเขียนเป็นลวดลายหรือภาพต่างๆ ต่อมาได้รับอิทธิพล จากต่างชาติ โดยเฉพาะ ชาวอินเดีย ได้นำศิลปะหลายแขนงเข้ามา ครูอาจารย์คนไทย ก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์เหล่านั้น แล้วนำมาผสม ผสานกับศิลปะดั้งเดิม ของคนไทยสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งคนที่วาดลายไทยในสมัยก่อนจะเรียกว่า ช่างหลวง หรือ ช่างสิบหมู่ นั่นเอง สำหรับลายไทยในสมัยโบราณ แบ่งออกเป็น 4หมวด ได้แก่

1. หมวดกระหนก หมายถึง การเขียนลวดลายไทยต่างๆ เช่น กระหนกสามตัว กระหนกใบเทศ กระจังตาอ้อย ประจำยาง เป็นต้น

2. หมวดนารี หมายถึง การเขียนภาพคน เช่น ภาพพระ ภาพนาง ภาพเทวดา เป็นต้น

3.หมวดกระบี่ หมายถึง การเขียนภาพลิง ภาพยักษ์ อสูร และพวกอมนุษย์ต่างๆ

4.หมวดคชะ หมายถึง การเขียนภาพสัตว์ต่างๆ ได้แก่ สัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น และสัตว์ในวรรณคดีที่เกิดจากจินตนาการของช่างเขียน

การเขียนลายไทยนั้นต้องฝึกการเคลื่อนไหวของมือ การฝึกเขียนเส้นให้มีความลื่นไหล อ่อนช้อยมีลีลาและจังหวะที่สอดรับสัมพันธ์กันอย่างลงตัว เพื่อจะได้ลายที่ออกมาสวยงาม ซึ่งการวาดลายไทยจะต้องฝึกบ่อยๆนะครับ

ขอบคุณข้อมูลที่ดีจาก Ch Sornnarin

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.