ผลไม้

เรื่องน่ารู้ของผลไม้

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

ลายกนกศิลปะจิตรกรรมไทยที่สวยงาม

งานจิตรกรรมที่มีความโดนเด่นและสวยงามของไทยอีกแบบคือ ลายกนก ซึ่งงานจิตกรรมลักษณะนี้ เป็นการการวาดลวดลายที่เล่าเรื่องราวต่างๆทางประวิติศาสตร์ของไทยเป็นส่วนใหญ่ เช่นเรื่องราวทางพุทธประวัติ หรือ วรรณคดีของไทย ซึ่งที่ลวดลายทางวรรณคดีที่นำมาวาดบ่อยก็คือลายหางของกินรี ซึ่งส่วนหางของกินรีนั้นเป็นลวดลายที่สื่อถึงลายกนกได้เป็นอย่างดี

กระหนก หมายถึง ลวดลาย แต่จะสะกดว่าเป็นคำว่า กนก ก็ได้ด้วย ซึ่งคำว่า กนก หมายถึง ทองสำหรับลายกนกเป็นงานจิตรกรรมที่อยู่กับคนไทยมานานและมีความผูกพัน ซึ่งเราจะเห็นได้จาก การวาดลวดลายจิตรกรรมฝาผนังต่างๆที่มีการวาดลวดลายกนกเป็นเรื่องราว เช่นงานจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถ หรือ ศาลาการเปรียญ ซึ่งลายกระหนก หรือ ลายกนก เป็นลายพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญของลายไทยในงานจิตรกรรมไทย มีพื้นฐานจากสามเหลี่ยมชายธง และมักมีฐานมุมแหลมหันไปทางเดียวกัน แต่ว่าจะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปแล้วความชอบของคนออกแบบผลงานและความเหมาะสมของสถานที่ที่จะวาดลายกนก สำหรับลายกระหนกที่สำคัญที่มีจิตรกรนักวาดภาพหลายคนได้นำมาวาด ได้แก่ กระหนกสามตัว กระหนกเปลว กระหนกใบเทศ จากนั้นก็เป็นกระหนกผักกูด กระหนกกอ เป็นต้น สำหรับการเขียนลายกนก สิ่งที่จะช่วยให้ลายกนกนั้นมีความสวยงามก็คือความอ่อนไหวในการวาดภาพ ซึ่งการวาดภาพลายกนกนี้สิ่งที่สำคัญและเป็นจุดเด่นก็คือ รอยหยัก และรอยบาก ซึ่งผู้ที่จะหัดวาดลายกนกจะต้องมีความชำนาญในการวาดรอยหยัก เพราะว่าลายกนกนั้นมีรอบหยักและรอยบากมากถ้าไม่มีความชำนาญอาจจะทำให้ใช้เวลาในการวาดนานนั่นเอง  สำหรับผู้ที่สนใจวาดลายไทยอาจต้องใช้เวลาในช่วงแรกค่อนข้างลำบากหน่อย แต่พอเริ่มวาดเป็นและมีความชำนาญแล้วก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานลายกนกออกมาได้อย่างรวกเร็วและสวยงาม  (ศิลปะสวยงาม)

ขอบคุณข้อมูลที่ดีจาก gotoknow.org

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.